Brexit is een feit: wat nu?

04 februari 2020

Op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd) heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsfase. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets.

Het VK en de EU bereikten op 17 oktober2019 een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit) en de overgangsperiode. Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsfase. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Burgers en bedrijven hebben meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020.

Als zowel het VK en de EU ermee instemmen kan deze overgangsperiode eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022. De Britse premier Johnson heeft echter gezegd dat hij geen verlenging wil.

Het akkoord bevat verder afspraken over:

  • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU: voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;

  • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;

  • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Nu de Brexit is ingegaan, kunnen de EU en het VK onderhandelen over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen wordt besproken onder welke voorwaarden ondernemers na de overgangsperiode zaken kunnen doen in en met het VK. Ook gaan zij onderhandelen over rechten voor burgers en samenwerking op het gebied van veiligheid.

Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond. De nieuwe afspraken moeten op 31 december 2020 ingaan. Ook deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Als het niet lukt om afspraken te maken over de nieuwe relatie, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit plaats.

Nederland onderhandelt niet zelf met het VK. Dat doet de Europese Commissie namens alle 27 EU-landen die na de Brexit overblijven. De Commissie onderhandelt op basis van een mandaat dat de EU-landen opstellen. In dit mandaat staat waarover en met welke inzet de Commissie mag onderhandelen met het VK.

Bron: Brexitloket.nl, 01-02-2020