Consequenties rapport commissie Borstlap voor pensioenen 

27 januari 2020

De Pensioenfederatie onderschrijft de oproep van de commissie Regulering van Werk om er voor te zorgen dat alle werkenden de mogelijkheid krijgen om te sparen voor het aanvullend pensioen. De Pensioenfederatie pleit ervoor dat het snel wettelijk mogelijk wordt gemaakt om te experimenteren met een regeling die ook zelfstandigen toegang geeft tot pensioensparen in de tweede pijler.

De commissie Regulering van Werk constateert dat niet alle werkenden erin slagen om tijdens hun werkzame leven voldoende middelen opzij te zetten voor hun oude dag. De huidige regels laten teveel ruimte voor concurrentie op pensioen gerelateerde arbeidskosten en uitsluiting van pensioensparen in de tweede pijler betekent bovendien dat zelfstandigen op zichzelf aangewezen zijn. Het effect is dat een deel van de werkenden niet of minder spaart voor aanvullend pensioen. De Pensioenfederatie vindt dit ook een onwenselijke tendens.   

Volgens de Pensioenfederatie zijn er steeds meer werkenden in Nederland die geen toereikend pensioen opbouwen, met name in de sectoren waar het aantal zelfstandigen fors toeneemt zoals onder meer de bouw, zorg en horeca. Dat leidt komende jaren onherroepelijk tot een groeiende groep gepensioneerden die afhankelijk zijn van aanvullende collectieve voorzieningen om nog rond te kunnen komen. 

De Pensioenfederatie onderschrijft dan ook volledig de oproep van de commissie Regulering van Werk om niet aan de achterkant te hoeven repareren vanuit collectieve voorzieningen bedoeld om armoede tegen te gaan, maar juist aan de voorkant te zorgen dat alle werkenden de mogelijkheid krijgen om te sparen voor het aanvullend pensioen. Zorgen dat alle werkenden nu sparen zodat het straks goed geregeld is. De tweede pijler biedt daartoe volgens de Pensioenfederatie kansen. Immers werknemers profiteren nu al van de voordelen van een collectieve regeling met risicodeling. Ook zelfstandigen kunnen daar baat bij hebben voor hun pensioensparen. Daarom pleit de Pensioenfederatie ervoor dat minister Koolmees het snel wettelijk mogelijk maakt voor pensioenfondsen om te experimenteren met een regeling die ook zelfstandigen toegang geeft tot pensioensparen in de tweede pijler. Inmiddels hebben een aantal pensioenfondsen een experiment in de steigers staan, onder meer voor zelfstandigen in de bouw- en cultuursector. Door ervaringen op te doen in deze en andere specifieke sectoren met veel zelfstandigen kunnen de pensioenfondsen in kaart brengen hoe zij kunnen bijdragen aan pensioensparen voor alle werkenden.

Bron: Pensioenfederatie 24-01-2020