CNV: voorstellen commissie-Borstlap historische vergissing

27 januari 2020

Vakbond CNV is verheugd dat de commissie-Borstlap de verstoorde verhoudingen op de arbeidsmarkt erkent en ook vindt dat er een eind moet komen aan de doorgeschoten flexibilisering. Minder te spreken is de vakbond over de voorstellen van de commissie. De voorstellen die de commissie doet om flexwerk tegen te gaan en vast werk aantrekkelijker te maken noemt CNV-voorzitter Piet Fortuin een historische vergissing.

Volgens de CNV-voorzitter zijn de problemen van veel flexwerkers schrijnend. “Ze verdienen minder, hebben nauwelijks zekerheid, zijn vaak niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en lopen meer risico op een bedrijfsongeval en op uitbuiting.” De vakbond vraagt al jaren aandacht voor deze problematiek. Keer op keer blijkt volgens CNV uit nieuwe onderzoeken hoe ziek de Nederlandse arbeidsverhoudingen zijn als gevolg van de doorgeschoten flexibilisering.

De vakbond plaatst ook kanttekeningen bij de aanbevelingen van de commissie Borstlap. Onder andere bij het voorstel dat de werkgever eenzijdig loonsverlagingen mag doorvoeren of kan besluiten om het aantal contracturen drastisch te verminderen. Dit laatste is volgens CNV feitelijk een gedeeltelijk ontslag, zonder dat een rechter meekijkt of dit gedeeltelijk ontslag echt nodig is. Komt een werknemer door dit deeltijdontslag onder het bijstandsniveau, dan zal een beroep moeten worden gedaan op collectieve middelen.

Ook plaatst CNV kanttekeningen bij het voorstel dat werkgevers bij ‘disfunctioneren’ of ‘verstoorde arbeidsverhoudingen’ altijd ontslag kan aanvragen, zonder dit te hoeven onderbouwen. Een meningsverschil met de leidinggevende is al reden om een medewerker op straat te zetten. De rechter kan niet anders dan dit ontslag toekennen. Hier moet echter wel een hoge ontslagvergoeding tegenover staan. Fortuin: “Die hoge vergoeding valt nog te bezien. Bij de WWZ werd ook gesproken over hoge billijke vergoedingen, maar die bleken in de praktijk toch laag uit te vallen. Ook dit is weer een verdere uitholling van het ontslagrecht. Dit gaat verder dan de WAB. Een forse achteruitgang voor werkenden.”

Ook het eenzijdig wijzigen door de werkgever van werktijden en locatie kan niet op de instemming van CNV rekenen. ”De werknemer in Groningen kan ineens worden gedwongen worden om in Zwolle te werken. Waarmee deze in een onmogelijke situatie terecht kan komen en het niet meer kan combineren met de privésituatie. En dat in een tijd waarin er steeds meer aandacht is voor de werk-privébalans, zoals vorige week ook aangegeven in het WRR-rapport.”  

De commissie-Borstlap stelt deze maatregelen voor om flexwerk tegen te gaan en het aantrekkelijker te maken om werknemers een contract te bieden. “Het tegenovergestelde is echter het geval. Miljoenen werknemers in loondienst krijgen minder zekerheid. Met dit voorstel wordt iedereen eigenlijk flexkracht. We hebben dan geen twee miljoen, maar negen miljoen flexwerkers. We roepen de minister dan ook met klem op om deze aanbevelingen niet over te nemen. Minister Koolmees moet juist inzetten op duurzame arbeidsrelaties. Aan flexconstructies en schijnzelfstandigheid moet een eind komen zodat werkenden meer zekerheid krijgen,” stelt Fortuin. “Doorvoering van deze maatregelen van de commissie-Borstlap zou echter een historische vergissing zijn.”

“Een hervorming van de arbeidsmarkt kost jaren. Maar tegelijk is er weinig tijd te verliezen. Het CNV denkt graag constructief mee over de vervolgstappen die de sociale partners met de overheid moet nemen op de arbeidsmarkt van de toekomst. We roepen daarbij op tot tempo. Hoe sneller we de uitwassen weten te beëindigen, hoe beter het is voor werkenden,” stelt Fortuin. 

Bron: CNV 23-01-2020