Tweede editie Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

13 januari 2020

De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. Hierin vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

In de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen zijn elf onderwerpen toegevoegd:

 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

 • wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot

 • vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

 • verlenging aangiftetermijn eindheffing WKR

 • vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld

 • nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten

 • indexatie vrijwilligersregeling

 • uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O verklaring

 • vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom

 • Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)

 • tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020

Verder is de informatie bij een aantal onderwerpen aangepast:

 • wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV

 • fiets van de zaak

 • beĆ«indiging indeling vaksector uitzendwerkgever

 • Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie (case H)

De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is te downloaden via belastingdienst.nl.

Bron: Forum Salaris 10-01-2020