Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2020

17 december 2019

Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2020. Het ministerie van Financi├źn heeft inmiddels haar eindejaarsbericht gepubliceerd met de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2020.

Het pakket wetsvoorstellen waarmee de Eerste Kamer heeft ingestemd, omvat ditmaal zes wetsvoorstellen:

Belastingplan 2020 (35.302);

  • Overige fiscale maatregelen 2020 (35.303);

  • Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304);

  • Wet bronbelasting 2021 (35.305);

  • Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306); en

  • Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (35.307).

Daarnaast heeft de Eerste Kamer ingestemd met nog twee andere separaat ingediende wetsvoorstellen:

  • Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241)

  • Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35.255)

De belangrijkste wijzigingen uit het belastingpakket voor 2020 zijn inmiddels verwerkt in het eindejaarsbericht van het ministerie van Financ├źn.

De Eerste Kamer heeft ook drie van de acht ingediende moties aangenomen: een motie van de Fractie-Otten inzake een onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel (35 302, N), een motie van het Eerste Kamerlid Essers (CDA) over de ODE-heffing (35 304, F) en een motie van de Eerste Kamerleden Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffing (35 241, H).

Bron: MvF 17-12-2019 'Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2020'