Pensioenen beschikbare premieregeling onder druk

10 december 2019

In twee jaar tijd is de gemiddelde pensioenuitkering van de beschikbare premieregeling (DC-regeling) bijna 5 procent geslonken. De huidige lage rentestanden zijn de oorzaak.

Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen zag de pensioenuitkering van de beschikbare premieregeling dalen van € 856 naar € 818 per maand. Het verschil met een pensioenuitkering via de middelloonregeling (DB-regeling) is groot: uitgaande van 3% rekenrente kan dezelfde 40-jarige werknemer met een modaal inkomen en een middelloonregeling op dit moment een pensioenuitkering van € 1.019 per maand tegemoetzien. Zo’n 1 op de 7 werknemers heeft een DC-regeling en dit aantal zal als gevolg van het pensioenakkoord verder toenemen.

Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon. Met deze index wordt ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen gepeild. De index stond eind juni 2019 op 104 punten; eind september 2017 was dat nog 94 punten. Aandelen rendeerden de afgelopen jaren goed, met zo’n 10% rendement per jaar. Dit veroorzaakt dan ook de stijging. Hoewel de absolute rendementen dus zeer goed zijn, weegt de nog sterker gestegen prijs van het aankopen van pensioen door de daling van de marktrente zwaarder. Dit vlakt het positieve effect af.

De daling van de pensioenuitkering in de gemiddelde beschikbare premieregeling in het laatste kwartaal laat zien hoe bepalend de marktrente is. Dit komt vooral doordat op de pensioendatum de marktrente grotendeels bepaalt welke uitkering aangekocht kan worden.

Per 1 september 2016 is het zogenoemde ‘doorbeleggen’ geïntroduceerd, om de afhankelijkheid van marktrente te verminderen. Uit recent onderzoek naar aanleiding van de evaluatie van de wet verbeterde premieregeling blijkt dat slechts 5% van de mensen kiest voor een variabele uitkering (doorbeleggen). De meeste werknemers willen graag zekerheid over hun pensioen. Dit betekent dat, met de huidige lage rentestand, de pensioenen uit hoofde van een beschikbare premieregeling tegenvallen. Ook maken werknemers geen keuze, waardoor ze vaak automatisch in een standaard vaste uitkering terecht komen en dus last hebben van de rente op het moment van aankoop van het pensioen.

Bron: Aon 5-12-2019