Salariseisen kennismigranten

05 december 2019

De salariseis kennismigranten worden ieder jaar per 1 januari aangepast op basis van de ontwikkeling van de cao-lonen. Op basis van CBS-gegevens bedraagt de verhoging per 1 januari 2020 2,49%.

Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende looncriteria:

  • kennismigranten vanaf 30 jaar: € 4.612;

  • kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.381;

  • kennismigrant die binnen een jaar voorafgaand aan de tewerkstelling een geaccrediteerde opleiding aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland heeft afgerond: € 2.423

De genoemde bedragen zijn bruto per maand, exclusief 8% vakantiegeld.

Het brutoloon per maand dat tenminste moet worden betaald aan vreemdelingen die houder zijn van een Europese blauwe kaart en op grond daarvan als kennismigrant kunnen worden toegelaten, bedraagt per 1 januari 2020: € 5.403.

Bron: Stcrt 2019, 65478