Dekkingsgraad krabbelt iets op

03 december 2019

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gestegen naar 102%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, ontwikkelde zich echter nog neerwaarts.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, ging van 104% eind oktober naar 103% eind november. Deze dekkingsgraad ligt hoger dan het tijdelijke aangepaste wettelijk vereiste minimum van 90%. De beleidsdekkingsgraad loopt de komende maanden hoogstwaarschijnlijk verder terug omdat de hogere dekkingsgraden van de tweede helft van 2018 dan niet meer worden meegewogen voor dit gemiddelde. De actuele gemiddelde dekkingsgraad van 102% versterkt dit effect.

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen steeg doordat de rente evenals in september en oktober verder opkrabbelde. Ook de aandelen ontwikkelden zich in november positief en droegen bij aan een verbetering van de dekkingsgraad.

Op 19 november maakte minister Koolmees bekend dat de pensioenfondsen extra tijd krijgen om de financiële situatie op orde te krijgen. De termijn voor de korte termijn herstelplannen wordt verlengd naar zes jaar en voor de zogenoemde herstelplankortingen gaat een termijn van twaalf jaar gelden. De voorwaarde is dat de fondsen een dekkingsgraad hebben van minimaal 90%. Dat betekent dat per 1 januari 2020 de meeste fondsen niet hoeven te korten.

Het is echter de vraag of dit uitstel gaat helpen. De rente blijft – door het beleid van de ECB – waarschijnlijk laag en aandelenbeleggingen zijn onzeker. Als een pensioenfonds nu een dekkingsgraad van 90% heeft, dan wordt het een hele uitdaging om naar 100% te komen. De grote fondsen zitten met hun dekkingsgraden nog ruim onder de 100%. Het is de vraag of zij er over een jaar substantieel beter voor staan. Daar minister Koolmees in zijn laatste pensioenbrief nog vasthoudt aan de risicovrije rente, zullen de pensioenfondsen rekening moeten houden met een rente die voorlopig laag blijft.

Bron: Aon 2-12-2019