Private premie derde WW-jaar voor 2020 vastgesteld 

18 november 2019

De premie voor de private aanvulling WW en WGA is voor 2020 vastgesteld op 0,4%. Dit is conform de eerdere aangegeven prognose van de Stichting PAWW (Private aanvulling WW & WGA).

Volgend jaar dragen deelnemers aan de PAWW-regeling 0,4% bij aan de regeling, 0,1% meer dan dit jaar. Op basis van een analyse van de ontwikkelingen van de in- en uitstroom van deelnemers gaat de Stichting PAWW nog altijd uit van het volgende premieontwikkeling tot en met 2022:

Jaar

2019

2020

2021

2022

Bijdrage

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

In het bestuursbericht van de stichting wordt gemeld dat inmiddels enkele tientallen particulieren een PAWW-uitkering hebben aangevraagd. Verwacht wordt dat dit de komende periode zal doorgroeien naar de eerste honderd uitkeringen. Uiteindelijk zullen enkele tienduizenden deelnemers een uitkering ontvangen.

In het bestuursbericht wordt naar aanleiding van vragen verder kort ingegaan op de toepassing van de PAWW-regeling ingeval van buitenlandse werknemers. De stichting geeft aan dat voor ieder land geldt wat is afgesproken in het reglement (art. 10). Maar door bijzondere omstandigheden in Duitsland en België werkt de PAWW toekenning iets anders.

Op dit moment kent de PAWW-regeling ruim 2 miljoen deelnemers, werkzaam bij circa 54.000 werkgevers. De verwachting is dat eind eerste kwartaal 2020 het aantal deelnemers is gegroeid naar 2,3 miljoen. Stichting PAWW en de sociale partners hebben het volgende instapmoment voor de regeling bepaald op 15 januari 2020.

Bron: Stichting PAWW 7-11-2019
Zie ook: Loonzaken 2017, nr. 8, Reparatie derde jaar WW- en WGA-uitkering