Blijvende krapte op arbeidsmarkt ondanks stijgende werkloosheid

18 november 2019

De spanning op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van 2019 afgenomen, maar blijft hoog. De verruiming van de arbeidsmarkt is toe te schrijven aan een toename van de werkloosheid. Het aantal werklozen groeide namelijk sterker dan het aantal vacatures. Dit komt voor een groot deel doordat meer mensen begonnen met zoeken naar werk en er minder werk vonden. Het aantal banen nam eveneens toe, maar minder sterk dan in voorgaande kwartalen.

Voor het eerst in 5,5 jaar steeg de werkloosheid van het ene op het andere kwartaal. In het derde kwartaal waren er 319.000 werklozen, 14.000 meer dan in het tweede kwartaal. Het aantal openstaande vacatures nam met 4.000 toe tot 288.000. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt gedaald naar gemiddeld 90 vacatures per 100 werklozen. In het tweede kwartaal waren dat nog 93 vacatures per 100 werklozen.

Eind september 2019 was het aantal openstaande vacatures opgelopen tot 288.000. Dat is een toename van 4.000 vergeleken met een kwartaal eerder. Al zes jaar lang neemt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal toe. In het derde kwartaal ontstonden er 316.000 nieuwe vacatures en er werden er 312.000 vervuld. Niet eerder zijn er in een kwartaal zoveel vacatures vervuld.

De vacaturegraad (het aantal vacatures per duizend werknemersbanen) nam in het derde kwartaal van 2019 iets af, van 34 naar 33. De vacaturegraad is nu weer gelijk aan die van het eerste kwartaal van 2019. Hiermee blijft deze graadmeter hoger dan de hoogste stand die eerder in 2007 en 2008 werd genoteerd (toen 32 vacatures per duizend werknemersbanen).

De banengroei in het derde kwartaal van 2019 kwam voor rekening van werknemers. Het aantal banen van werknemers steeg met bijna 23.000 tot 8.530.000. Het aantal banen van zelfstandigen nam licht af met 2.000 en kwam uit op 2.156.000.

Het aantal langdurig werklozen (een jaar of langer op zoek naar werk) is gedaald naar 82.000 in het derde kwartaal van 2019, 28.000 minder dan een jaar eerder in hetzelfde kwartaal. Het aandeel langdurige werklozen op het totale aantal werklozen kwam hiermee op 27%. In het derde kwartaal van 2018 was dat nog 34%. Begin 2015 bereikte het aandeel langdurig werklozen het hoogste punt met 44%. Sindsdien is dit percentage in alle leeftijdsgroepen afgenomen. Het aandeel langdurig werklozen is het grootst onder werkloze 45-plussers: in het derde kwartaal van 2019 was 53% van hen minstens een jaar werkloos. In het derde kwartaal van 2018 was dit nog 58%.

Bron: CBS 14-11-2019