Concepten SLIM- en STAP-regeling gepubliceerd

13 november 2019

Per 1 januari 2021 wordt de aftrek in de inkomstenbelasting voor opleidingskosten vervangen door een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget, de zogenoemde STAP-regeling. Een concept van die regeling is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Tevens is op internetconsultatie een concept van de SLIM-regeling gepubliceerd. Deze regeling voorziet in een subsidie voor mkb-bedrijven. Beide regeling moeten bijdragen aan het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector) voorziet in een subsidie om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken. Ook kan de subsidie gebruikt worden om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat aan te bieden. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt dan een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. De regeling zal op 1 maart 2020 ingaan.

De subsidie kan aangevraagd worden door mkb-ondernemers. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven (bedrijven waar 250 personen of meer werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen bedraagt) meedoen. De subsidie bedraagt per bedrijf maximaal €24.999. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen tot maximaal €500.000. Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020.

Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is ook een concept van de STAP-regeling onlangs bekend gemaakt. De STAP-regeling voorziet in een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen vanaf 1 januari 2022 een STAP-budget ter waarde van maximaal €1000 per persoon aanvragen. Dit budget kan gebruikt worden om een mbo-diploma of een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

Bron: Min SZW 11-11-2019; Concept SLIM-regeling; Concept STAP-regeling