Toprendementen voor pensioenfondsen in 2019

11 november 2019

Pensioenfondsen koersen af op toprendementen in 2019, zo blijkt uit een onderzoek van FD naar de rendementen van de honderd grootste fondsen. Onder de toppers bevinden zich ook fondsen waarvan de dekkingsgraad ver onder het vereiste minimum ligt en pensioenkorting onafwendbaar lijkt.

De beste rendementen over de afgelopen vijf jaar werden behaald door de pensioenfondsen van Kappers (10,2%), Detailhandel (9,5%), DNB (8,9%), Wonen (8,9%) en Binnenvaart (8,8%). Toch is bijvoorbeeld koploper Kappers daarmee niet uit de gevarenzone. Eind september bedroeg de dekkingsgraad van dit pensioenfonds 93,8% en volgend jaar dreigen pensioenkortingen. Ook moet mogelijk de premie omhoog of de dekking omlaag.

De honderd grootste pensioenfondsen boekten volgens het onderzoek over de afgelopen vijf jaar een beleggingsrendement van 6,9% en over de afgelopen tien jaar van 8,0%. Het jaar 2018 was dramatisch met voor de meeste fondsen een verlies, maar 2019 belooft een uitstekend beleggingsjaar te worden. Na negen maanden stonden de vijf grootste pensioenfondsen op rendementen van 15,1% tot 19,1%. De resultaten van kleinere fondsen zijn nog niet bekend, maar verwacht wordt dat ook zij hoge rendementen zullen behalen (20,6% voor een 'gemiddeld fonds').

Een belangrijke oorzaak van de goede rendementen is de dalende rente, waardoor obligaties in waarde stijgen, evenals de renteswaps die de fondsen hebben afgesloten om zich in te dekken tegen lage rentes. Waar vorig jaar de rente nauwelijks bewoog en de aandelen daalden, is er dit jaar het tegenovergestelde beeld te zijn: dalende rente stijgende beurzen.

De keerzijde van de rentedalingen is echter dat de pensioenverplichtingen groter worden. Bij het pensioenfonds Kappers, met veel jonge deelnemers, leidt 1% rentedaling tot een toenam van de verplichtingen met circa 17%. De meeste pensioenfondsen zitten in een vergelijkbare situatie en halen minder rendement op beleggingen dan dat de verplichtingen stijgen.

Bron: FD 11-11-2019