Dekkingsgraad in oktober nog net boven kritieke grens

04 november 2019

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen komt in september net boven de kritieke grens van 100%. De dekkingsgraad eindigde op 101%. Na het dieptepunt van augustus krabbelde de rente enigszins op en dat vertaalde zich ook in een lichte stijging van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, liep terug naar 104%.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, was eind oktober 104%. Deze dekkingsgraad is lager dan het wettelijk vereiste minimum van 104,3%. De beleidsdekkingsgraad zal de komende maanden verder teruglopen, omdat de hogere dekkingsgraden van de tweede helft van 2018 dan niet meer worden meegewogen voor dit gemiddelde. De actuele gemiddelde dekkingsgraad van 101% versterkt dit effect. Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 zijn daardoor niet van de baan.

De situatie van de pensioenfondsen blijft kritiek richting het einde van het jaar. De maatschappelijke discussie over de pensioenen wordt dan ook steeds feller. Na de boeren en bouwbedrijven zinnen nu ook de ouderenbonden en de FNV op acties.

Fondsen die al vijf jaar te maken hebben met onderdekking en aan het eind van dit jaar een dekkingsgraad lager dan 100% hebben, moeten de pensioenen korten om op 100% dekkingsgraad te komen. Daarnaast speelt nu ook het risico op onvoldoende herstelvermogen, dat volgend jaar al tot kortingen kan leiden. Voor sommige fondsen kan er zelfs een stapeling van kortingen volgen.

ABP en Zorg en Welzijn hebben de herstelplankortingen al aangekondigd richting hun deelnemers en doen een beroep op de politiek om deze kortingen te voorkomen. Minister Koolmees heeft aangegeven dat hij een stapeling van kortingen onwenselijk vindt en het kabinet kijkt naar een aanpassing van de herstelplankorting. De Nederlandsche Bank geeft op dit punt een opening door aan te geven dat het achterwege laten van deze kortingen overwogen kan worden. Als deze korting geschrapt wordt, zijn het ABP en Zorg en Welzijn uit de gevarenzone. Voor de metaalfondsen is het gevaar echter niet geweken. Daarnaast zijn ABP en Zorg en Welzijn mogelijk volgend jaar alsnog aan de beurt. De druk op het kabinet wordt steeds groter. De voorgenomen acties en oproepen vanuit fondsen en wetenschappers illustreren dit.

Bron: Aon 1-11-2019