Minder discriminatie door krapte op arbeidsmarkt

14 oktober 2019

Arbeidsmarktdiscriminatie naar afkomst of leeftijd is afgenomen. Ten opzichte van 2015 lijken werkgevers in 2019 nog steeds te discrimineren op migratieachtergrond, maar wel minder. Leeftijdsdiscriminatie, waarvan in 2015 nog wel sprake van was, is bij nieuw onderzoek in 2019 niet geconstateerd. Krapte op de arbeidsmarkt is een belangrijke verklaring. Van discriminatie op basis van geslacht was zowel in 2015 als in 2019 geen sprake.

In het onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 707 fictieve cv’s op internet geplaatst. Vervolgens werd gekeken hoe vaak de cv’s werden bekeken en hoeveel reacties van werkgevers en recruiters er binnen kwamen. Alleen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond bleek het verschil in aantal reacties van werkgevers significant.

Dat arbeidsmarktdiscriminatie is afgenomen ten opzichte van 2015, komt volgens de onderzoekers waarschijnlijk door de krappe arbeidsmarkt die een gunstig effect heeft op de arbeidsmarktpositie van oudere werkenden en personen met een migratieachtergrond. Dat betekent dat, onder andere economische omstandigheden, discriminatie op de arbeidsmarkt ook weer kan toenemen. Volgens minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark is daarom doorlopend aandacht nodig voor arbeidsmarktdiscriminatie.

Met het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie wil het kabinet in op het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan en een inclusieve werkomgeving stimuleren. Onlangs is de internetconsultatie over de wet toezicht discriminatievrije werving en selectie van start gegaan. De bedoeling is dat dit wetsvoorstel voor het einde van het jaar aan de Raad van State wordt aangeboden.

Vanwege het diffuse beeld hecht het kabinet waarde aan het continueren van onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie. Tegelijkertijd voert het kabinet beleid om arbeidsdiscriminatie op alle vlakken duurzaam tegen te gaan. Het kabinet bevordert daarom kansengelijkheid binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt. En met het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) wordt ingezet op acht thema’s, samen met werkgevers, gemeenten en scholen, die ingrijpen op cruciale loopbaanmomenten. Voor het einde van het jaar volgt de brief over de voortgang van dit programma VIA.

Bron: Min SZW 9-10-2019, 2019-0000141492