Herbeoordeling IVA-dossiers grotendeels afgerond

14 oktober 2019

Omdat bij de herbeoordeling van een specifieke groep klanten met een IVA-uitkering in 2018 een verkeerde werkwijze is toegepast, is UWV overgegaan tot een nieuwe herbeoordeling. Die herbeoordeling is grotendeels afgerond. Het merendeel van de klanten (70%) behoudt zijn IVA-uitkering.

UWV kondigde in juni aan de dossiers van deze groep opnieuw te bekijken en de klanten waar nodig op te roepen voor een herbeoordeling. Het betrof een groep mensen die in 2018 opnieuw is beoordeeld en daarbij een IVA-uitkering kreeg toegekend. Daarbij werd een werkwijze toegepast die niet voldeed aan de professionele en juridische kaders voor taakdelegatie. Om elke twijfel aan de juistheid van de toekenningen uit te sluiten, besloot UWV alle dossiers opnieuw tegen het licht te houden.

Van de 1.991 klanten die het betreft hebben 1.584 een definitieve beschikking ontvangen. Van de resterende klanten is de herbeoordeling nog niet afgerond, met name omdat aanvullende medische informatie nodig is. Een klein aantal klanten kon (nog) niet gezien worden vanwege (toegestaan) verblijf in het buitenland of ziekenhuisopname.

Van de klanten die inmiddels opnieuw beoordeeld zijn, behoudt 70% recht op een IVA-uitkering, omdat ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Voor hen verandert er niets. Aan 19% van de klanten is na herbeoordeling een andere (lagere) uitkering toegekend, omdat ze nu of in de toekomst (deels) kunnen werken. Van 11% van de klanten is de uitkering beëindigd, omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Omdat de gevolgen voor die laatste groep groot kan zijn, wil het UWV hen zo goed mogelijk helpen op weg naar werk. Omdat de afstand tot de arbeidsmarkt vaak groot is, zal dat niet altijd makkelijk zijn. Het UWV heeft daarom besloten dat deze klanten bij wijze van uitzondering nog maximaal vijf jaar aanspraak kunnen maken op dienstverlening door het UWV WERKbedrijf. Daarnaast wordt onderzocht of voor deze specifieke groep een financiële compensatie gedurende een bepaalde periode mogelijk is.

Ook de klanten die na herbeoordeling een andere uitkering hebben gekregen en nog (deels) kunnen werken zijn geïnformeerd dat zij kunnen rekenen op persoonlijke dienstverlening van UWV WERKbedrijf.

Bron: UWV 8-10-2019