Discriminatievrije werving en selectie

08 oktober 2019

Op internetconsultatie.nl is een concept van de Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel bevat wijzigingen op de Arbeidsomstandighedenwet, de WAADI en de Wet aanpak schijnconstructies.

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt volgens het conceptwetsvoorstel opgenomen dat een werkgever een werkwijze opstelt waarin hij aangeeft hoe hij de werving aanpakt en verboden onderscheid voorkomt. Bij inschakeling van een intermediair, bijvoorbeeld een uitzendbureau, moet hij nagaan of ook deze over een werkwijze beschikt. In het voorstel is ook opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een opdrachtgever beschikt over een werkwijze ter voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie bij de inschakeling van een zelfstandige opdrachtnemer.

Ook voor intermediairs komt er verplichting om te beschikken over een werkwijze gericht op voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie. Deze werkwijze moet schriftelijk worden vastgelegd. Deze verplichting wordt opgenomen in de WAADI.

De Inspectie SZW kan controleren of werkgevers over een werkwijze beschikken en indien de werkgever in gebreke blijft een boete (€ 4.500) opleggen. Indien een boete wordt opgelegd, dan zal dit door de Inspectie SZW openbaar worden gemaakt.

Het is mogelijk om tot en met 4 november 2019 te reageren op het conceptwetsvoorstel.

Bron: Internetconsultatie.nl 7-10-2019; Conceptwetsvoorstel; Concept MvT