Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen net boven kritieke grens

07 oktober 2019

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in september net boven de kritieke grens van 100% gekomen. De dekkingsgraad eindigde op 101%. Na het dieptepunt van augustus krabbelde de rente enigszins op en dat vertaalde zich ook in een lichte stijging van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, liep terug naar 104%.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, was eind september 104%. Deze dekkingsgraad is lager dan het wettelijk vereiste minimum van 104,3%, waardoor diverse fondsen onder deze grens zullen zitten. De beleidsdekkingsgraad zal de komende maanden nog verder teruglopen, omdat de hogere dekkingsgraden van de tweede helft van 2018 dan niet meer worden meegewogen voor dit gemiddelde. De actuele gemiddelde dekkingsgraad van 100% versterkt dit effect.

Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 blijven, ondanks het pensioenakkoord en de wat opkrabbelende rente, een realistisch scenario voor steeds meer fondsen. Fondsen die al vijf jaar te maken hebben met onderdekking en aan het eind van dit jaar een dekkingsgraad lager dan 100% hebben, moeten de pensioenen korten om op 100% dekkingsgraad te komen. Daarnaast speelt nu ook het risico op onvoldoende herstelvermogen, dat volgend jaar al tot kortingen kan leiden.

De mogelijke kortingen hielden de gemoederen afgelopen maand flink bezig. Zo vinden het ABP en de Lijst van Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) korten onbegrijpelijk. Het kabinet houdt echter vast aan de risicovrije rente. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet wel mogelijkheden om ingroeipaden vast te stellen met betrekking tot kortingen als gevolg van onvoldoende herstelvermogen. DNB-president Klaas Knot roerde zich ook in de discussie en vindt dat het noodzakelijk is om het stelsel in te richten op de lage rente.

Bovenop de mogelijke kortingen van de pensioenen dreigt voor werkenden ook nog een hogere pensioenpremie of versobering van de opbouw. Premies zijn al langer niet kostendekkend. Dat mag ook nog in het huidige pensioenstelsel. Maar nu er volgend jaar forse pensioenkortingen voor de deur staan, is dat steeds moeilijker te verkopen aan de gepensioneerde deelnemers van een fonds. Steeds meer pensioenfondsen hebben daarom een minimum premiedekkingsgraad ingevoerd. Als zij daar onder zakken, moet er ingegrepen worden.

Bron: Aon 1-10-2019