Groei aantal gepensioneerden neemt af

07 oktober 2019

In 2018 waren in Nederland bijna 3,2 miljoen personen gepensioneerd. Sinds 2015 neemt het aandeel gepensioneerden onder de bevolking niet meer toe. Het aantal gepensioneerden in de leeftijd van 55 tot 65 jaar is vanaf 2006 substantieel afgenomen.

In de periode 2001-2018 steeg het aantal personen dat met pensioen is met ruim 700.000.

Het aandeel personen in de totale bevolking dat is gepensioneerd steeg in deze periode van 15 naar 18%. Mede door de verhoging van de AOW-leeftijd stijgt het aantal gepensioneerden de laatste jaren nauwelijks en is het aandeel gepensioneerden onder de bevolking stabiel.

Het aandeel 55- tot 65-jarigen dat met pensioen is, is vanaf 2006 substantieel afgenomen. Dit komt doordat werknemers langer zijn gaan doorwerken vanwege versobering van vroegpensioenregelingen en de verhoging van de AOW-leeftijd. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers steeg van 60,9 jaar in 2006 naar 65 jaar in 2018. Vorig jaar was minder dan 6% van alle 55- tot 65-jarigen met pensioen, in 2006 was dat nog bijna 19%.

Bron: CBS 2-10-2019