Temporisering AOW-leeftijd: extra maatregelen voor (vroeg)pensioengerechtigden

30 september 2019

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 is aangedrongen op maatregelen om te voorkomen dat (vroeg)pensioengerechtigden, die al eerder keuzes maakten rond vervroegde ingang/hoog-laag varianten, met negatieve gevolgen geconfronteerd worden.

Met de Wet Temporisering Verhoging AOW-leeftijd, die in werking treedt per 1 januari 2020, wordt de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel verhoogd. Dit volgt uit het Principeakkoord Vernieuwing Pensioenstelsel dat onlangs door de sociale partners is overeengekomen. In 2024 komt de AOW-leeftijd hierdoor uit op 67 jaar.

Om te voorkomen dat (vroeg)pensioengerechtigden, die al eerder keuzes maakten rond vervroegde ingang/hoog-laag varianten, met negatieve gevolgen geconfronteerd worden, is bij de behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 gevraagd om hiermee rekening te houden. Deze groep pensioengerechtigden kan ervoor kiezen zonder fiscale gevolge de uitkering te laten aanpassen op de nieuwe AOW-leeftijd of niet.

De Verzamelwet SZW 2020 vult de eerdere toezegging van de minister aan de Kamer in om, als dergelijke keuzes van pensioengerechtigden rond vervroegde ingang en/of variaties worden gemaakt, met dergelijke wensen rekening mag worden gehouden.

Bron: Pensioenfederatie 23-09-2019