Geen toepassing 30%-regeling na studie/stage in Nederland

26 september 2019

Als een buitenlandse student in de 24 maanden vóór zijn tewerkstelling in Nederland al meer dan acht maanden in Nederland heeft gewoond, kan hij niet meer toepassing van de 30%-regeling claimen. Het volgen van een studie en stage in Nederland kan volgens Rechtbank Noord-Holland ook ertoe leiden dat iemand te lang in Nederland heeft verbleven.

Werkgevers mogen de 30%-regeling alleen toepassen op het loon van ingekomen werknemers en uitgezonden werknemers. Om als inkomende werknemer te kwalificeren, moet een werknemer aan enkele voorwaarden voldoen. Hij moet bijvoorbeeld in meer dan twee derde van de periode van 24 maanden vóór het begin van de tewerkstelling in Nederland woonachtig zijn op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse (lands)grens. De zaak voor de rechtbank betrof een Italiaanse student aan de Universiteit van Bologna. In het kader van deze studie volgt hij van 1 juli 2012 tot en met 1 december 2012 een aantal vakken aan de Technische Universiteit Delft. Op 1 oktober 2012 tekent de student een ‘internship contract’ bij een Nederlands bedrijf om na afronding van zijn studie van 7 januari 2013 tot en met 7 april 2013 daar werkzaamheden te verrichten. De Universiteit van Bologna heeft overigens niets te maken met het tot stand komen van dit ‘internship contract.’ Op 3 juni 2013 sluit het Nederlandse bedrijf een arbeidscontract voor twaalf maanden met de Italiaan, die inmiddels is afgestudeerd. De man meent dat hij kwalificeert als een ingekomen werknemer zodat zijn werkgever de 30%-regeling mag toepassen. Maar de Belastingdienst constateert dat de man vanaf 11 oktober 2012 onafgebroken als inwoner van Nederland staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Ook beschikt de man vanaf 1 juli 2012 over zelfstandige woonruimte in Nederland. Hij is daardoor te lang woonachtig in Nederland om nog een ingekomen werknemer te zijn. De rechtbank is het eens met de fiscus. Dat de man ook banden met Italië heeft, sluit niet uit dat hij woonachtig is in Nederland. De toepassing van de 30%-regeling is terecht geweigerd.

Wet: art. 31a lid 2 onderdeel e en lid 7 Wet LB 1964; art. 4 lid 1 AWR; art. 10e UBLB 1965
Jurisprudentie: Rb. Noord-Holland 11-09-2019 (publ. 24-09-2019), nr. 18/3725 (ECLI:NL:RBNHO:2019:7844)