Werkloosheid en aantal werkenden gestegen

23 september 2019

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7.000 per maand gestegen naar 321.000 in augustus 2019. Hiermee was 3,5% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. In juli was dat 3,4%. Het aantal mensen met betaald werk nam in dezelfde periode eveneens met gemiddeld 7.000 per maand toe tot 9 miljoen in augustus.

4,1 miljoen mensen hadden in augustus 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast 321.000 werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5.000 per maand afgenomen.

In augustus 2019 waren er 9,0 miljoen werkenden en 321.000 werklozen. Samen is dat 71,2% van de 15- tot 75-jarigen. Deze bruto arbeidsparticipatie piekte voor het laatst in maart 2009 (71,0%). Het ging destijds om 8,4 miljoen werkenden en 342.000 werklozen.

Vooral 45-plussers zijn steeds vaker op de arbeidsmarkt: in maart 2009 werkte 56,7% of was op zoek naar werk en beschikbaar daarvoor. In augustus 2019 was dat 60,9%. Vooral het aantal werkenden in deze groep nam sterk toe met 736.000.

De 45-minners zijn minder vaak op de arbeidsmarkt. Bij de 15-tot 25-jarigen was de bruto arbeidsparticipatie in maart 2009 70,9% en in augustus 2019 69,9%. Bij de 25- tot 45-jarigen ging het ruim tien jaar geleden om 89,8% en vorige maand was dat 88,2%. De stijging van het aantal werklozen deed zich vooral voor in de leeftijdsgroepen tot 45 jaar.

De grootte en samenstelling van deze groepen worden alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totaalbeeld is gebaseerd op de meest recente kwartaalcijfers (tweede kwartaal 2019). Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2019 uit 1,0 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog 1,1 miljoen. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid.

Bron: CBS 19-09-2019