Snellere stijging lonen dan CPB verwachting

17 september 2019

Uit een berekening van werkgeversorganisatie AWVN blijkt dat in de reeds afgesloten meerjarige cao’s voor 2020 een veel hogere loonstijging is overeengekomen dan het Centraal Planbureau (CPB) verwacht. Voor werknemers gaat de loonstijging volgend jaar hoger uitvallen dan nu voorzien, met gunstige gevolgen voor de koopkracht. AWVN voerde de berekening uit op verzoek van het FD.

Volgens het FD gaat het CPB uit van een gemiddelde cao-loonstijging in de marktsector van 2,5% volgend jaar. Hierop baseert het kabinet-Rutte zijn de beleidsvoornemens voor 2020. Op basis van de al in de marktsector afgesloten meerjarige cao’s die over geheel 2020 doorlopen voor 641.000 werknemers, rolt hier voor volgend jaar een loonstijging uit van 3,3%. Een groot deel van de cao’s voor volgend jaar is echter nog niet afgesloten. In totaal vallen 34 miljoen werknemers onder de werking van een cao.

Bron: AWVN.nl 11-9-2019, FD 11-9-2019