Dekkingsgraad pensioenfondsen nog onder kritieke grens

10 september 2019

In augustus bleef de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen onder de kritieke grens van 100%. Begin augustus kelderde de dekkingsgraad van 102% naar 98% door extreme rentedaling en negatieve ontwikkelingen op de beurzen. Gedurende de maand daalde de dekkingsgraad zelfs nog verder, maar eindigde uiteindelijk wel weer op 98%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, liep terug naar 105%.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, was eind augustus 105%. Dit is hoger dan het wettelijk vereiste minimum van 104,3%, maar een aantal fondsen zit onder die grens. De dekkingsgraad zal de komende maanden verder teruglopen, omdat de hogere dekkingsgraden van de tweede helft van 2018 dan niet meer worden meegewogen voor dit gemiddelde. De actuele gemiddelde dekkingsgraad van 98% versterkt dit effect. Met zowel een dalende rente als klappen op de beurzen worden kortingen aan het einde van 2019 en 2020 een steeds meer realistisch scenario.

De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, dempte het effect van de dalende rente enigszins en is vooralsnog 2,2%. Door de rentedaling nam de waarde van de verplichtingen per saldo met ruim 8% toe.
De sterke daling van de rente heeft een positief effect gehad op de portefeuille vastrentende waarden. Met name de staatsobligaties en swaps zijn daardoor in waarde gestegen. De sterke daling van de rente hangt samen met de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over het handelsconflict met China en het verruimende beleid van de steeds meer met elkaar concurrerende centrale banken. Ondanks toegenomen spanningen bleef de daling op aandelenmarkten beperkt. Aandelen ontwikkelde markten daalden over augustus ongeveer 1% en aandelen opkomende markten daalden bijna 4%. Per saldo steeg de portefeuille, met name door de stijging van de vastrentende waarden, met ongeveer 4% in waarde.

Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 worden, ondanks het pensioenakkoord, een realistischer scenario voor steeds meer fondsen. Fondsen die aan het eind van dit jaar een dekkingsgraad lager dan 100% hebben en al vijf jaar te maken hebben met onderdekking, moeten de pensioenen korten om op 100% dekkingsgraad te komen. Daarnaast speelt nu ook het risico op onvoldoende herstelvermogen, dat volgend jaar al tot kortingen kan leiden.

Bron: Aon.com, 2-9-2019