Werkloosheid 25- tot 45-jarigen gestegen, minder WW-uitkeringen

19 augustus 2019

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10.000 per maand toegenomen. In juli waren er 9,0 miljoen werkenden. Ook het aantal werklozen is sinds mei gestegen, met gemiddeld 4.000 per maand naar 313.000 in juli. De stijging deed zich uitsluitend voor in de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar en 25 tot 45 jaar.

In juli waren er 313.000 werklozen. Hiermee was 3,4% van de beroepsbevolking werkloos. Dat is hetzelfde percentage als in juni. Daarnaast waren er in de leeftijd van 15 tot 75 jaar 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5.000 per maand afgenomen.

Het werkloosheidspercentage onder 25- tot 45-jarigen is na juli 2018 niet meer gedaald en is tussen mei en juli gestegen van 2,6 naar 2,8. Bij 45-plussers daalde het percentage werklozen in de beroepsbevolking in een jaar tijd juist van 3,7 naar 2,7. Ook de werkloosheid onder jongeren (6,7%) was in juli lager dan een jaar eerder (7,3%), hoewel deze de afgelopen maanden wel iets is toegenomen.

De toename van de werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen hangt vooral samen met de toegenomen stroom werkenden in deze leeftijdsgroep die hun baan verliezen. In het tweede kwartaal waren er 27.000 werklozen die in het kwartaal daarvoor nog werk hadden. Eerder daalde dit aantal baanverliezers nog van 62.000 in het tweede kwartaal van 2013 tot 24.000 in het tweede kwartaal van 2018. Bij de 25- tot 45-jarigen worden vooral degenen werkloos die korter dan een jaar werkzaam zijn geweest bij een werkgever (of in het eigen bedrijf), namelijk 57%. In het tweede kwartaal van 2018 was dat nog 43%. De tegenovergestelde stroom, werkloze 25- tot 45-jarigen die werk vinden, is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018 in aantal vrijwel gelijk gebleven.

UWV verstrekte eind juli 234.000 werkloosheidsuitkeringen. Dat zijn 45.000 uitkeringen minder dan een jaar geleden. In vergelijking met juni 2019 is het aantal WW-uitkeringen met bijna 9.000 afgenomen. Het aantal WW-uitkeringen daalt nog steeds, omdat er meer uitkeringen zijn beƫindigd in de periode januari t/m juli (225.000 beƫindigingen) dan er nieuwe uitkeringen zijn toegekend (196.000).

De instroom in de WW in de eerste zeven maanden van 2019 is met 196.000 nieuwe uitkeringen 1% lager dan de instroom van 2018 over dezelfde periode (198.000). De vergelijking tussen de eerste zeven maanden van 2018 en 2017 kwam nog neer op een daling van 18%.

Bron: CBS 15-08-2019