Gemiddelde dekkingsgraad duikt onder 100%

12 augustus 2019

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is begin augustus gedaald van 102% naar 98%. Extreme rentedaling en negatieve ontwikkelingen op de beurzen zetten de Nederlandse pensioenfondsen verder onder druk. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, is vooralsnog 106%.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, was eind juli 106%. Het wettelijk vereiste minimum voor de beleidsdekkingsgraad bedraagt 104,3%. Een aantal fondsen zit al onder die grens. De verwachting is dat de beleidsdekkingsgraad de komende maanden nog verder zal teruglopen. In de tweede helft van 2018 was er namelijk sprake van hogere dekkingsgraden, die nu nog meewegen in de beleidsdekkingsgraad. Nu het actuele gemiddelde laag is (98%) zal het gemiddelde ook teruglopen. Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 zijn daardoor niet van de baan. Gezien de ontwikkelingen op de beurzen en de dalende rente wordt dat een realistisch scenario.

Begin augustus is de rente fors verder gedaald. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, dempte het effect van de dalende rente een klein beetje en is vooralsnog 2,2%. Door de rentedaling nam de waarde van de verplichtingen per saldo met ruim 4% toe.

De sterke daling van de rente heeft wel een positief effect gehad op het vermogen van de pensioenfondsen. De portefeuille vastrentende waarden, met name de staatsobligaties en swaps, zijn in waarde gestegen. Per saldo steeg de portefeuille met een krappe 1% in waarde.

Bron: Aon 8-08-2019