Werknemers gemiddeld 65 jaar bij pensionering

07 augustus 2019

Maatregelen om vervroegd pensioen te ontmoedigen en de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd hebben hun effect gehad: tussen 2007 en 2018 is de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers gestegen van 61 jaar naar 65 jaar in 2018.

Het aantal personen van 55 jaar of ouder met loon als voornaamste inkomensbron is tussen 2006 en 2018 bijna verdubbeld. Behalve wijzigingen in de wet- en regelgeving om mensen langer te laten doorwerken spelen hierbij de vergrijzing en toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen een rol. In 2018 waren er bijna vier keer zoveel werknemers van 60 tot 65 jaar als in 2006. Het aantal werknemers van 65 jaar of ouder nam toe van 9.000 in 2006 naar 81.000 in 2018.

Steeds minder werknemers gaan voor hun 65e verjaardag met pensioen: 88% in 2006, 34% in 2018. In 2006 was bij pensionering ruim een kwart 59 jaar of jonger, in 2018 was dat nog maar bij 5% het geval. Een meerderheid (58%) van de werknemers is nu bij pensionering 65 jaar of ouder, terwijl dat in 2006 nog 10% was. Het aandeel 66-jarigen onder de werknemers die met pensioen steeg in 2018 naar 38% als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar.

De verschillen in gemiddelde pensioenleeftijd tussen de bedrijfstakken waren in 2018 minder groot dan in 2006. In 2018 was dit verschil 2 jaar, tegen 4 jaar in 2006. In 2006 waren werknemers in de energievoorziening, bij waterbedrijven/afvalbeheer en bij de overheid bij pensionering gemiddeld jonger dan 60 jaar. Twaalf jaar later was de gemiddelde pensioenleeftijd in deze bedrijfstakken net als in andere bedrijfstakken boven de 64 jaar. In 2018 was de gemiddelde pensioenleeftijd in de sectoren zorg, energie, overheid en onderwijs met circa 64 jaar en 6 maanden het laagst. In de bedrijfstakken overige dienstverlening (66 jaar en 6 maanden) en agrarische sector (66 jaar) was de pensioenleeftijd gemiddeld het hoogst.

Ook het opleidingsniveau is van invloed op de pensioenleeftijd. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers met een laag opleidingsniveau was in 2018 65 jaar en 6 maanden, terwijl hoog opgeleide werknemers gemiddeld op een leeftijd van 64 jaar en 10 maanden met pensioen gingen. Bij middelbaar opgeleiden was de pensioenleeftijd 64 jaar en 11 maanden. Vanaf 2011 gaan laag opgeleide werknemers op latere leeftijd met pensioen dan middelbaar en hoog opgeleide werknemers.

Bron: CBS 7-08-2018