In juni lichte toename werkloosheid

22 juli 2019

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden toegenomen naar 9,0 miljoen werkenden In juni. Ook het aantal werklozen is vanaf maart gestegen naar 313.000 in juni. Het UWV registreerde eind juni 243.000 lopende WW-uitkeringen.

4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Behalve werklozen betreft dit 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5.000 per maand afgenomen.

In juni waren er 313.000 werklozen, 3,4% van de beroepsbevolking. In mei was dit nog 3,3%. De werkloosheid is de afgelopen drie maanden licht gestegen, met gemiddeld 2.000 per maand. Het is voor het eerst na oktober 2015 dat de werkloosheid gemiddeld over drie maanden toeneemt. De toename van de werkloosheid is vooral toe te schrijven aan de grotere stroom werkenden die hun baan verliezen. Dit aantal is vanaf december gegroeid. In november waren er nog 57.000 werklozen die drie maanden daarvoor nog werk hadden, in juni waren dat er 73.000. De tegenovergestelde stroom, werklozen die (weer) aan de slag gaan, is daarentegen vrijwel onveranderd gebleven.

Het aantal WW-uitkeringen daalt gestaag verder. Eind juni 2019 telde UWV 243.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 3,2% minder dan de vorige maand. In vergelijking met eind juni 2018 daalde het met 15,7%.
In alle beroepsklassen is het aantal lopende WW-uitkeringen gedaald. In vergelijking met een jaar eerder nam dit het meest af bij de pedagogische beroepen (-20,7%) en bij de dienstverlenende beroepen (-20,3%). Het aantal WW-uitkeringen daalde ook in alle sectoren.
In de eerste helft van 2019 ontstonden er 172.000 nieuwe uitkeringen. Dat is iets meer dan in de eerste helft van 2018 (+0,4%). In de twee voorgaande jaren daalde de instroom nog flink. Aan die daling lijkt nu een einde te zijn gekomen. |
In de eerste helft van 2019 zijn er 192.000 uitkeringen beƫindigd. Omdat dit aantal nog steeds hoger ligt dan de instroom, is het aantal lopende uitkeringen gedaald.

Bron: CBS 18-07-2019