Meldingsplicht voor intermediairs bij grensoverschrijdende constructies

22 juli 2019

Bij de Tweede Kamer is op 12 juli 2019 een wetsvoorstel ingediend voor het invoeren voor intermediairs van een meldingsplicht bij grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen moeten intermediairs, zoals belastingadviseurs, accountants en financiƫle instellingen, vanaf 1 juli 2020 dergelijke constructies verplicht melden bij de Belastingdienst.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit de EU Richtlijn 2018/822 die in maart vorig jaar is aangenomen. De informatie die vanaf 1 juli 2020 geleverd moet worden gaat terug tot 25 juni 2018. Informatie over constructies waarvoor de eerste stap is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 moeten uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst worden verstrekt. Als intermediairs niet aan de verplichting voldoen dan staat hier een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging tegenover.

Als er vanaf 2020 een melding wordt gedaan dan betekent dit dat een belastingconstructie voor de Belastingdienst mogelijk de moeite van het verder onderzoeken waard is. Als gevolg van de Europese richtlijn krijgen de belastingdiensten van alle lidstaten toegang tot een EU-database met informatie over deze constructies. De Belastingdienst krijgt zo meer inzicht in welke structuren gebruikt worden en kan hierop actie ondernemen.

Bron: MvF 12-07-2019; TK 2018-2019, 35255, nr. 2 en 3