Nieuwe regels Wet banenafspraak

09 juli 2019

Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, past hiervoor de Wet banenafspraak aan.

Met deze aanpassingen wil zij 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Van Ark stuurt het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer.

Jaarlijks houdt SZW bij hoeveel extra banen er sinds 2012 bij zijn gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook in het nieuwe systeem blijft de doelstelling om eind 2025 125.000 extra banen voor de doelgroep banenafspraak te realiseren. Uit de laatste meting tot en met 2018 blijkt dat er tot nu toe door het bedrijfsleven en de overheid 51.956 extra banen zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de doelstelling voor 2018 is gehaald. Dit is met name te danken aan de grote inzet van werkgevers uit de marktsector. De overheidssector realiseert ook steeds meer banen, maar heeft de streefaantallen het afgelopen jaar niet gehaald. Een extra inspanning is daarvoor nodig. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Van Ark hebben onlangs een bestuursakkoord gesloten met alle overheidssectoren om een krachtige impuls te geven aan het overheidsaandeel in de banenafspraak.

Bron: Min SZW 4-7-2019