Verdere toename aantal werkenden

25 juni 2019

De afgelopen drie maanden is het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk met gemiddeld 11.000 per maand toegenomen. In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari en is nu 302.000. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 251.000 lopende WW-uitkeringen.

Om uiteenlopende redenen hadden 4,1 miljoen mensen geen betaald werk. Naast werklozen die geen betaald werk hadden maar aangaven naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn, zijn er 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 1.000 per maand toegenomen.
In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 3.000 per maand. In mei waren er 302.000 werklozen, 2.000 meer dan in april. In mei was 3,3% van de beroepsbevolking werkloos. Eind 2018 lag dit percentage met 3,5 voor het eerst onder het laagste niveau van voor de crisis.
Eind mei 2019 verstrekte UWV 251.000 lopende WW-uitkeringen. Ten opzichte van april daalde het aantal WW-uitkeringen met 7.000 (-2,6%). In vergelijking met mei 2018 is het aantal lopende uitkeringen met 50.000 (-16,7%) afgenomen.
Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in alle sectoren. De grootste daling ten opzichte van een jaar geleden was in de bouw (-30,8%). Ook in de sector zorg en welzijn nam het fors af (-23,5 %).
Eind mei 2019 ontvingen 244.000 personen één of meerdere WW-uitkeringen. Daarvan ontving 27,6% de uitkering een jaar of langer. In mei 2018 was dit nog een derde.
Het aantal werkenden groeit nog steeds maar wel minder sterk. In de afgelopen drie maanden ging het om een toename van 11.000 per maand. In het eerste kwartaal van 2019 ging het nog om 16.000 per maand. Uitgedrukt als percentage van de bevolking was in mei 68,7% aan het werk, evenveel als in maart en april. Bij mannen is de arbeidsdeelname sinds november vorig jaar nagenoeg ongewijzigd (73,1%). Bij vrouwen steeg de arbeidsdeelname sinds november met 0,5 procentpunt tot 64,3%.

Bron: CBS, 20-6-2019