22 miljoen voor omscholing medewerkers energiesector

18 juni 2019

De komende tien jaar verandert de arbeidsmarkt in de energiebranche. Voor een deel van de medewerkers die nu in deze sector werken, betekent dit dat ze zich geleidelijk zullen omscholen voor het veranderde werk. Om deze werknemers te helpen trekt het kabinet € 22 miljoen uit.

Maar ook al hebben werknemers nog even de tijd om te anticiperen op de veranderingen, de transitie zal toch tot onzekerheid leiden bij mensen. Daarnaast zal het zeker voor oudere werknemers lastig zijn nieuw werk te vinden. Het geld van de ‘Voorziening werkgelegenheidseffecten energietransitie’ kan daarom worden ingezet voor effectieve bemiddeling naar een nieuwe baan. Met de werkgevers- en werknemersorganisaties wordt de inzet van de middelen de komende periode verder uitgewerkt.

Op korte termijn al werkt het ministerie van SZW samen met UWV, FNV en werkgeversorganisaties aan de vormgeving van het zogenaamde ‘Westhavenarrangement’. Per 1 januari gaat de kolencentrale Hemweg in het westelijke Havengebied van Amsterdam vervroegd dicht als gevolg van het wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Dit is een ingrijpende maatregel voor de betrokken werknemers, overslagbedrijven en vervoerders. Op 5 juni jl. is daarom afgesproken dat UWV en FNV samen een unit gaan oprichten in dit gebied die samen met werkgevers mensen van werk-naar-werk gaat helpen.

Bron: Min. SZW en Min. EZK, 13-6-2019