Participatiewet moet eenvoudiger

28 mei 2019

De helft van de mensen met een arbeidsbeperking staat nog aan de kant. Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Dit staat in de aanpak 'Het Breed Offensief' van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de voortgangsbrief die Van Ark op 23 mei 2019 naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde, staat hoe meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen en ook blijven.
Inmiddels is een wijziging van de Participatiewet geopend voor internetconsultatie. Het streven is om het wetsvoorstel na de zomer van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden, zodat het mogelijk per juli 2020 in werking kan treden.
Het aandeel werkgevers dat mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft is minder dan 10%. Belangrijk instrument om deze situatie te verbeteren is de afspraak over extra banen in de markt en bij de overheid: ‘de banenafspraak’. Uit de laatste trendrapportage van UWV blijkt dat de trend voor 2018 positief is, in totaal zijn ruim 53.000 extra banen gerealiseerd.
Ook de aantallen plekken beschut werk kent een stijgende lijn. Beschut werk is bedoeld voor mensen die meer begeleiding of aanpassing van hun werkplek nodig hebben, dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht. Eind 2018 werkten ruim 2.500 mensen in beschut werk. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als eind 2017 toen het er bijna 1.200 waren. Het streven is om de evaluatie voor de SZW begrotingsbehandeling in het najaar aan de Tweede kamer te sturen, in het kader van de evaluatie van de Participatiewet.

Bron: Min SZW, 23-5-2019