Internetconsultatie voor herziene detacheringsrichtlijn

28 mei 2019

De internetconsultatie over het wetsvoorstel implementatie herziene detacheringsrichtlijn is gepubliceerd.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel een nieuwe en betere balans te vinden tussen enerzijds het bevorderen van het vrij verrichten van diensten in de Europese Unie en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers, waaronder met name de bescherming van de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van deze werknemers. De herziene detacheringsrichtlijn raakt buitenlandse dienstverrichters en hun gedetacheerde werknemers en dienstontvangers in Nederland.

De sociale bescherming van gedetacheerde werknemers zal worden verbeterd, doordat zij doorgaans recht zullen hebben op betere Nederlandse arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden dan dat nu het geval is, voornamelijk in het geval van langdurige detachering.

De einddatum van de consultatie is 17 juni 2019.

Bron: Min SZW, 21-5-2019, Internetconsultatie Implementatie herziene detacheringsrichtlijn