CNV wil arbeidsmigratie beperken

28 mei 2019

De Nederlandse overheid moet een noodstop mogelijk maken om arbeidsmigratie te beperken. Hiervoor pleit het CNV.

Het CNV stelt dat er momenteel vier onwenselijke ontwikkelingen zijn als gevolg van arbeidsmigratie:

  • De lonen blijven in Nederland kunstmatig laag. Werknemers uit het buitenland kunnen tegen een minimaal loon worden ingezet, dus een loonstijging blijft uit.

  • Buitenlandse werknemers die in Nederland werken zijn vaak goedkoper dan Nederlandse werknemers. 

  • Oost-Europese landen kampen, als gevolg van arbeidsmigratie, met leegloop en personeelstekorten. Op hun beurt trekken deze landen weer migranten uit landen buiten Europa aan, met uitbuiting als gevolg.

  • De Inspectie SZW constateerde vorige week dat wanpraktijken, onderbetaling en missstanden op de werkvloer toenemen, mede als gevolg van arbeidsmigratie.

Een veelgehoorde oplossing voor uitbuiting en onderbetaling in geval van arbeidsmigratie is betere handhaving. Het CNV wil dat de overheid op verzoek van een of meer werkgevers- of werknemersorganisaties een vergunningseis per sector instelt voor arbeidsmigranten. Deze vergunningseis kan alleen worden opgelegd als er in de sector sprake is van de volgende drie factoren:

  • De sector heeft geen nijpend tekort (niet meer dan 50 vacatures op 1000 banen).

  • In de sector is al meer dan 20% van de werknemers arbeidsmigrant.

  • De loongroei is de afgelopen drie jaar gemiddeld niet hoger geweest dan 2%.

Bron: CNV.nl 20-5-2019