Etnisch profileren bij controles door Belastingdienst?

21 mei 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar mogelijk etnisch profileren door de Belastingdienst. Het gaat om het gebruik van gegevens over de tweede nationaliteit van mensen om te bepalen van wie de kinderopvangtoeslag werd stopgezet, aldus diverse media.

Het onderzoek wordt gehouden na klachten van een Almeers kinderdagverblijf en een gastouderbureau uit Eindhoven. Het bureau merkte in 2016 op dat een medewerker van de Belastingdienst de tweede nationaliteit van ouders bijhield in een Excel-bestand. Bij het kinderdagverblijf viel het op dat een paar jaar geleden bij de helft van de ouders de toeslagen waren ingetrokken. Het ging toen bijna alleen om ouders van buitenlandse komaf. In 2014 kwamen ruim 230 gezinnen in financiële problemen, toen de Belastingdienst van het ene op het andere moment de kinderopvangtoeslag stopzette. Volgens de dienst waren er ‘signalen van fraude’, maar jaren later bleek dat het stopzetten in slechts 27 gevallen terecht was. Ouders moesten de toeslagen terugbetalen en pas na het stopzetten van de toeslagen werd bij ouders om bewijzen gevraagd.

De Belastingdienst ontkent dat bij de bestrijding van fraude geselecteerd is op de tweede nationaliteit van gastouders, gastouderbureaus of vraagouders. Maar helemaal zeker weten, doet de dienst dat niet. De AP vindt de ontkenningen tot nu toe niet geloofwaardig. De Tweede Kamer reageerde verontwaardigd en eist opheldering van de staatssecretaris.

Bron: Diverse media, 20-5-2019