Naheffing wegens valse personeels- en salarisadministratie

21 mei 2019

De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd nu duidelijk is dat niet correct aangifte is gedaan. Omkering van de bewijslast is dan ook op zijn plaats.

Belanghebbende woont in Nederland en drijft een schoonmaakbedrijf. Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek door de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) is belanghebbende strafrechtelijk veroordeeld vanwege het valselijk opmaken van onderdelen van de personeels- en salarisadministratie. De Belastingdienst is een boekenonderzoek gestart in vervolg op het onderzoek van de SIOD. Naar aanleiding van het boekenonderzoek zijn aan belanghebbende met toepassing van het anoniementarief en omkering van de bewijslast naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd met een boete.

In geschil is of de naheffingsaanslagen en de boete terecht en naar de juiste bedragen zijn opgelegd. Het hof oordeelt dat de volgens de aangiften verschuldigde belasting zowel op zichzelf beschouwd als verhoudingsgewijs aanzienlijk lager is geweest dan de verschuldigde belasting en omkering van de bewijslast dus op zijn plaats is. Zo acht het hof aannemelijk dat het overgrote deel van de werknemers niet was opgenomen in de loonadministratie van belanghebbende en voor die werknemers geen loonheffing is afgedragen. De naheffingsaanslagen berusten naar het oordeel van het hof op een redelijke schatting.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond verklaard (art. 81 Wet RO).

De uitspraak is in lijn met eerdere jurisprudentie waarbij de rechter concludeerde tot omkering van de bewijslast bij schending van de administratieplicht (vergelijk bijvoorbeeld met een uitspraak van Hof Arnhem van 1 november 2011).
De uitspraak heeft betrekking op de jaren 2007 en 2008 maar controle in de schoonmaakbranche is ook nu actueel. Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat in de schoonmaaksector structureel misstanden bestaan op het gebied van eerlijke en veilige werkomstandigheden. De grootste risico’s liggen op het vlak van onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, schijnconstructies, fictieve dienstverbanden en overschrijding van arbeidstijden (jaarverslag Inspectie SZW, pagina 40). Een juiste en volledige personeels- en salarisadministratie kan veel ellende voorkomen.

Jurisprudentie: HR 10-5-2019, nr. 18/04425 (ECLI:NL:HR:2019:696); Hof Amsterdam 06-09-2019, nrs. 17/00358 en 17/00359 (ECLI:NL:GHAMS:2018:3669); Hof Arnhem 01-11-2011, nrs. 10/00453, 10/00454, 10/00455 , 10/00456, 10/00457 (ECLI:NL:GHARN:2011:BU4065)

Loonzaken/Edith de Bourgraaf