Ook in maart hoge loonafspraken in cao’s

23 april 2019

In maart zijn dit jaar maar 10 nieuwe cao’s afgesloten, terwijl het aantal maart-akkoorden in voorgaande jaren meestal boven de 30 lag. De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in maart 2,69%. Dat is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen maanden.

Veel, zo niet de meeste onderhandelingen, duren veel langer dan normaal. AWVN wijt het lage aantal nieuwe akkoorden aan de grote kloof tussen de looneis van de vakbonden, met name de 5-procentseis van de FNV, en de ruimte die de meeste bedrijven en bedrijfstakken zien.

De in 2019 gemaakte cao-afspraken bedragen gemiddeld 2,65%. Hoewel iets lager dan de maandgemiddelden van januari en februari vormt het maart-cijfer een voortzetting van de opwaartse trend in loonafspraken die al ruim anderhalf jaar gaande is. In 2019 lopen in totaal 420 cao’s af voor 3,1 miljoen werknemers. Daarvan zijn in de eerste drie maanden 79 vernieuwd. Omdat in 2018 circa 50 afgelopen cao’s niet zijn vernieuwd, kan het aantal nieuwe cao’s in 2019 hoger uitkomen dan 420.

Bron: AWVN, 16-4-2019