Door Belgische BVO betaald tekengeld in NL belast

02 april 2019

Door een Belgische betaald voetbalorganisatie periodiek betaald tekengeld aan Belgische voetballers die worden uitgeleend aan Nederlandse betaald voetbalorganisaties is belast in Nederland.

Een Belgische betaald voetbalorganisatie (BVO) heeft drie spelers onder contract. Deze spelers ontvangen maandelijks een salaris en naast het salaris hebben ze ook recht op tekengeld. Dit tekengeld betaalt de BVO aan de meeste spelers per kwartaal uit. Eén speler heeft tekengeld in één keer uitbetaald gekregen. In geschil bij Rechtbank Gelderland is of het door de Belgische BVO uitbetaalde tekengeld aan de Nederlandse BVO’s uitgeleende voetbalspelers in Nederland is belast. Volgens de rechtbank is het tekengeld een vergoeding voor toekomstig te verrichten sportprestaties in Nederland. De rechtbank neemt daarvoor in aanmerking dat de BVO het tekengeld gedurende de looptijd per kwartaal betaalt aan de desbetreffende speler en dat de bedragen bij twee van de drie spelers waren aangepast toen deze spelers aan een Nederlandse BVO werden uitgeleend, omdat de sportprestaties van de spelers voor de Belgische BVO minder waardevol werden. Bij beëindiging van de spelersovereenkomst met de Belgische BVO is het volgens de rechtbank niet waarschijnlijk dat de spelers nog recht zouden hebben op het tekengeld. Op grond van de bovenstaande redenen vindt de rechtbank dat de periodiek uitbetaalde tekengelden aan de spelers een beloning zijn voor in Nederland verrichte sportprestaties. Het in één keer uitbetaalde tekengeld is niet in Nederland belast. De BVO heeft ook nog gesteld dat de tekengelden als aanspraak in aanmerking konden komen, maar de rechtbank verwerpt deze zienswijze. De tekengelden dragen het karakter van een beloning voor het verrichten van werkzaamheden in dienstbetrekking en stoppen wanneer de overeenkomst wordt opgezegd. Deze beloning kan daarom geen voorziening zijn. De rechtbank oordeelt voorts dat de Belgische BVO de 30%-regeling voor ingekomen werknemers op de tekengelden niet kan toepassen, omdat sprake is van loonbestanddelen waarbij loonheffing eindheffing is.

Bron: Rb. Gelderland 27-3-2019, nr. AWB - 17 _ 2789, (gepubl. 29-3-219) (ECLI:NL:RBGEL:2019:1339)
Wet: art. 10 lid 1 en lid 2 Wet LB 1964, art. 15 en art. 17 Belastingverdrag met België