Nederland tegen nieuwe regels export-WW

02 april 2019

Er zijn nog grote bezwaren tegen de nieuwe Europese plannen voor sociale zekerheid. Die maken het onder andere makkelijker om een werkloosheidsuitkering mee te nemen als iemand een land verlaat.

Het kabinet vindt de periode te lang dat een werknemer een Nederlandse WW-uitkering naar een andere lidstaat mag meenemen. Nederland stemt daarom tegen het pakket. Dat staat in een brief die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 maart 2019 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De afgelopen maanden heeft Nederland met andere, gelijkgezinde landen geprobeerd wijzigingen in de voorstellen te krijgen. Het is gelukt om een wachttijd voor het verkrijgen van een Nederlandse WW-uitkering in de regelgeving op te nemen. Maar de verruimde mogelijkheden om WW te exporteren zijn onderdeel gebleven van de nieuwe richtlijn. Nederland zal bezwaar blijven aantekenen tot de besluitvorming is afgerond.

Bron: Min. SZW, 25-03-2019