Werkloosheid op laagste niveau sinds 2003

26 maart 2019

Het aantal werklozen daalde met 55.000 ten opzichte van een jaar geleden tot 312.000 mensen nu. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hiermee is het werkloosheidspercentage in februari 2019 uitgekomen op 3,4%. Dat is het laagste punt sinds de werkloosheid op deze manier wordt gemeten in 2003. Er zijn nu ruim 8,9 miljoen werkenden.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is blij met de cijfers. Het aantal werklozen is even hoog als vlak voor de crisis, in november 2008. Maar omdat het aantal werkenden flink is toegenomen, is het aandeel van werklozen in de beroepsbevolking lager dan in 2008.
Het aantal WW-uitkeringen blijft dalen. Zo verstrekte het UWV in februari 274.000 uitkeringen. De daling vond vooral plaats in de bouw en zorg- en welzijnssector.

Bron: Min. SZW, 21-03-2019