Personeelstekort in zorg loopt op

19 maart 2019

Het tekort aan personeel blijft ook de komende jaren nog aanhouden. Er zijn inmiddels 130.000 vacatures in de zorg. Dit biedt ook mooie kansen voor werkzoekenden, aldus het UWV.

In het hele land is er een krappe arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden individuele gezondheidszorg. Deze vacatures zijn voor werkgevers moeilijk in te vullen. Daarbij gaat het om algemeen en gespecialiseerde verpleegkundigen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, wijkverpleging en GGZ. Andere zorgberoepsgroepen kampen eveneens met een toenemende schaarste aan personeel, zoals woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Het is de verwachting dat deze wervingsproblemen de komende jaren aanblijven.

Ook voor mensen zonder zorgdiploma zijn er goede kansen op werk. Met een verkort scholingstraject zijn werkzoekenden al snel inzetbaar voor werkgevers.

Bron: UWV, 11-3-2019