Nadere toelichting zelfstandige studietoelage

19 maart 2019

Daar de informatie over het vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers in de vierde Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 vragen heeft opgeroepen, heeft de Belastingdienst in een bericht een en ander verduidelijkt.

De Belastingdienst beschouwt zelfstandig toegekende studietoelages aan kinderen van werknemers als inkomen. Op dit inkomen moet op de gebruikelijke manier loonbelasting/premie volksverzekeringen worden ingehouden volgens de groene tabel.
Wanneer de studietoelage van het kind niet hoger dan € 6.759 en bij de werkgever wordt de loonheffingskorting toegepast, dan hoeft de werkgever géén loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden.
In de loop van het jaar voegt de Belastingdienst extra informatie toe aan het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ over het geven van een belastingvrije studietoelage aan kinderen van werknemers:

  • de bestaande dienstbetrekking van de ouder kan leiden tot een dienstbetrekking voor het kind. Dat betekent dat het kind door de studietoelage op de loonlijst van de werkgever komt. (paragraaf 1.1)

  • een voorbeeld van een vergoeding voor het studiegeld die als eindheffingsloon kan worden aangewezen (paragaaf 4.2)

  • bij een eenmalige studietoelage aan het kind van de werknemer hoeft de werkgever geen bijdrage Zvw in te houden (paragraaf 6.2.2)

  • de groene loonbelastingtabel is van toepassing bij een studietoelage aan het kind van de werknemer (paragraaf 7.3.3)

  • een voorbeeld van een studiefonds van de werkgever voor studerende kinderen van werknemers (paragraaf 19.2.2)

Bron: Belastingdienst, 14-3-2019