Vierde editie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

27 februari 2019

In de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen zijn vier nieuwe onderwerpen toegevoegd en zijn een aantal onderwerpen aangepast.

De volgende vier onderwerpen zijn toegevoegd:

  1. Bedragen gemiddeld uurloon lage-inkomensvoordeel 2019

  2. Tarief 2e schijf speur- en ontwikkelingswerk omhoog

  3. Maximale looptijd 30%-regeling van 8 naar 5 jaar

  4. Belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers

De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2019 zijn daardoor verplaatst van punt 10 naar punt 14.

De volgende onderwerpen zijn aangepast:

  • Bij punt 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland) is de tekst aangepast van de laatste alinea onder 'Inwoner van Nederland of niet'. En onder 'Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?' is de 1e alinea ingekort en de laatste alinea verwijderd.

  • Bij punt 6 (Afkoopkorting pensioen in eigen beheer) is de tekst aangepast.

  • Bij punt 8 (Bedragen vrijwilligersregeling omhoog) zijn de verhoogde uurvergoedingen toegevoegd.

  • In tabel 5 voor werknemers die wonen in een land van de landenkring of een derde land met loonheffingskorting is het enkelvoudig tarief voor aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden aangepast. Dit moest 8% zijn in plaats van 9%.

  • In tabel 7 is de afdrachtvermindering over het meerdere bedrag aangepast. Dit moest zijn 16% in plaats van 14%.

Bron: Belastingdienst, 19-2-2019