Afgelopen drie maanden verdere toename werkgelegenheid

25 februari 2019

De arbeidsparticipatie is in januari verder gestegen tot 68,6%. In januari waren er bijna 8,9 miljoen werkenden. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 18.000 per maand toegenomen. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 3.000 per maand tot 329.000.

De nettoarbeidsparticipatie is in januari gestegen tot 68,6%. Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk was niet eerder zo hoog. Bij de laatste piek in februari 2009 kwam de arbeidsparticipatie uit op 68,3%. Voor zowel jongeren van 15 tot 25 jaar als 45-plussers is de arbeidsdeelname hoger dan begin 2009. Onder 25- tot 45-jarigen is de nettoarbeidsparticipatie weliswaar het hoogst, maar deze is nog niet op het niveau van begin 2009.

UWV registreerde eind januari 279.000 lopende WW-uitkeringen. Net als voorgaande jaren is ook in de eerste maand van dit jaar het aantal lopende WW-uitkeringen enigszins gestegen ten opzichte van de maand er voor. De stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen in januari 2019 is voor een groot deel te verklaren door seizoensinvloeden. Aan het eind van het jaar lopen er namelijk traditiegetrouw veel arbeidscontracten ten einde. Daarnaast is er in bepaalde sectoren ’s winters minder economische activiteit en dus werkgelegenheid. Het aantal WW-uitkeringen komt daardoor in januari 2019 uit op 279.000, een toename van 6,2%. In vergelijking met januari 2018 is het totaal aantal WW-uitkeringen echter met 16,7% gedaald. Omdat een persoon meerdere WW-uitkeringen naast elkaar kan ontvangen, bedraagt het aantal personen met een WW-uitkering eind januari 2019 271.000. Ruim de helft van hen (54,1%) zit minder dan 6 maanden in de WW. Ongeveer drie van de tien WW’ers (29,0%) ontvangt de uitkering al meer dan een jaar.

Bron: uwv.nl, 21-2-2019