Voortzetting opwaartse trend loonafspraken

15 februari 2019

In de eerste maand van 2019 kwamen de loonafspraken in de nieuw afgesloten cao’s uit op gemiddeld 2,71%, het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis van ruim tien jaar geleden. Het cijfer voor januari ligt ook aanzienlijk hoger dan december 2018; toen kwamen de loonafspraken uit op 2,5% gemiddeld. Sinds anderhalf jaar vertonen de loonafspraken bij nieuw afgesloten cao’s een opwaartse trend.

Dit jaar lopen er in totaal 410 cao’s af voor 3 miljoen werknemers. In de eerste maand van dit jaar zijn er slechts 8 nieuwe cao’s afgesproken. Daarnaast zijn er nog 74 cao’s die vorig jaar zijn afgelopen, maar waarvoor geen nieuw cao-akkoord is afgesproken. Het aantal nog af te sluiten cao’s ligt dit jaar dus hoger dan 410.

De oplopende loonafspraken vinden plaats bij een inmiddels afvlakkende economische groei. Volgens werkgeversvereniging AWVN is dat een normaal verschijnsel: cao-afspraken reageren vertraagd op de economie. Als de economie begint te groeien, duurt het enige tijd voordat de cao-afspraken oplopen, als de economie stagneert, stijgen de cao-afspraken nog enige tijd door.

AWVN adviseert cao-onderhandelaars om vooral goed te blijven kijken naar de situatie in de eigen onderneming en eigen bedrijfstak en niet naar de algehele economische situatie. De bedrijfs(tak)specifieke situatie bepaalt hoeveel loonstijging er mogelijk is. Op dit ogenblik worden de hoogste loonafspraken gemaakt in de zorg, terwijl groothandel en financiële dienstverlening hekkensluiter zijn.

Bron: AWVN 15-02-2019