Werkgeversorganisaties blij met aanpassingen WAB

12 februari 2019

VNO-NCW en MKB-Nederland en enkele brancheorganisaties zijn verheugd dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage WW-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet! Graag hadden ze ook het lage WW-tarief voor seizoenswerk gezien, maar een voorstel om het wetsvoorstel op dat punt aan te passen haalde het niet.

De ondernemingsorganisaties hebben in hun campagne Zo werkt het niet! steeds betoogd dat het niet logisch én niet fair is om ondernemers financieel af te straffen voor de inzet van tijdelijke krachten waar dat inherent is aan de aard van het werk. De negen organisaties vinden het mooi dat het gezonde verstand ten aanzien van jongeren heeft gewonnen. Want branches als horeca en detailhandel kunnen niet zonder scholieren en studenten die de pieken opvangen.

De ondernemingsorganisaties hadden ook graag gezien dat het lage WW-tarief voor seizoenswerk zou zijn geregeld. Een amendement van Stoffer (SGP) e.a om dat ook voor seizoenwerkers te regelen, haalde het niet. Het kabinet had dat amendement ontraden, omdat het niet uitvoerbaar is via de Belastingdienst. Wel is de motie Wiersma (VVD)/Heerma aangenomen die het kabinet oproept om samen met sociale partners alsnog tot maatwerkoplossingen voor seizoenswerk te komen.

Tevreden zijn de ondernemersorganisaties ook met de zogeheten cumulatiegrond in het ontslagrecht, die ondernemers de mogelijkheid geeft meerdere redenen voor ontslag combineren. Dit vereenvoudigt namelijk het ontslagrecht en doet recht aan het feit dat ontslag vaak diverse gronden heeft. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verder positief dat de keten van tijdelijke contracten wordt verruimd van 24 naar 36 maanden. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden om te bezien of er voldoende werk is en blijft om medewerkers ook een vast contract aan te bieden.

De ondernemingsorganisaties zijn ook blij met het besluit om 48 miljoen euro in te zetten voor kleine(re) bedrijven om de leercultuur te ondersteunen. Daartoe had onder anderen Kamerlid Wiersma (VVD) een motie ingediend. Dit budget moet het ondernemers makkelijker maken om medewerkers zelf te kunnen opleiden, onder meer via bedrijfsscholing.

Bron: VNO-NCW 5-02-2019