Kansen op arbeidsmarkt afhankelijk van studierichting

11 februari 2019

Er zijn grote verschillen in de arbeidsmarktpositie van hbo’ers. De beste startpositie hebben afgestudeerden van tweedegraads lerarenopleidingen. Zij vinden snel een baan met een goed inkomen.

De gekozen studie is bepalend voor het toekomstig succes op de arbeidsmarkt. Hbo-opleidingen met een goede startpositie op de arbeidsmarkt, hebben ook na tien jaar goede baanperspectieven. Dit blijkt uit een analyse van UWV op basis van het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden Studie & Werk van Elsevier Weekblad en SEO Economisch Onderzoek.

Top vijf van de hbo-opleidingen die de meest kansrijke positie op de arbeidsmarkt opleveren zijn:

  1. Lerarenopleiding wiskunde 

  2. Lerarenopleiding techniekvakken 

  3. Lerarenopleiding Nederlands 

  4. Lerarenopleiding natuur-/scheikunde 

  5. Lerarenopleiding economie

De minst kansrijke positie hebben echter studenten met een van de volgende hbo-opleidingen:

  1. Kunstacademie 

  2. Dans 

  3. Muziek 

  4. Toerisme 

  5. European studies

Afgestudeerden van tweedegraads lerarenopleidingen hebben de beste startpositie op de arbeidsmarkt. Zij vinden snel (vast) werk en het uurloon en jaarinkomen zijn zeer goed. Gedeeltelijk komt dit omdat veel studenten een duale opleiding volgen en daardoor al tijdens de studie aan het werk zijn in het onderwijs. Maar als hier rekening mee wordt gehouden doen ze het nog steeds goed. Wiskundeleraren hebben het meeste succes op de arbeidsmarkt. De helft van de afgestudeerden heeft binnen twee maanden een baan, met een hoog uurloon.

Ook een technische hbo-opleiding levert een succesvolle positie op de arbeidsmarkt op. Met een studie elektrotechniek, werktuigbouwkunde, technische bedrijfskunde en mechatronica scoren hbo’ers goed. Hetzelfde geldt voor de opleidingen ict, informatica, verpleegkunde, mondzorgkunde en verloskunde.

De startpositie op de arbeidsmarkt is minder kansrijk voor afgestudeerden kunstacademie, dans, muziek of toneel. De helft van de afgestudeerden aan de kunstacademie doet er langer dan 43 maanden over om een baan op niveau te vinden.

Jaarlijks halen 64.000 studenten een hbo-bachelor. Zij gaan daarna vrijwel allemaal de arbeidsmarkt op. Hbo’ers met een relatief sterke startpositie op de arbeidsmarkt zoals tweedegraads leraren en technisch opgeleiden hebben tien jaar na afstuderen nog steeds een goede arbeidsmarktpositie. Bij dans, huidtherapie, toerisme, kunstacademie, muziek, vrijetijdsmanagement en journalistiek blijft de arbeidsmarktpositie ook na tien jaar achter bij het gemiddelde. Er zijn uitzonderingen. Alumni van de studie communicatiesystemen starten met een matige positie op de arbeidsmarkt. Binnen tien jaar verbetert de baanzekerheid en het inkomen sterk en hebben ze een middenpositie.

Eerder publiceerde UWV op basis van resultaten van Studie & Werk over de verschillen in arbeidsmarktpositie voor academici na een wo-masteropleiding. Bij de start op de arbeidsmarkt hebben afgestudeerden van accounting de meest kansrijke arbeidsmarktpositie, gevolgd door econometrie en tandheelkunde. Archeologie heeft een minder kansrijke startpositie, gevolgd door letterkunde en kunst- en cultuurstudies zoals kunstgeschiedenis of theaterwetenschappen.

Bron: UWV 7-02-2019