Kabinet pakt vernieuwing pensioenstelsel zelf op

05 februari 2019

In een Kamerbrief reageert minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het vastgelopen overleg over het pensioenstelsel. Hij kondigt aan dat het kabinet nu zelf aan de slag gaat om te werken aan een robuuster en persoonlijker pensioenstelsel. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de eerdere rapporten van de SER en wat het overleg tussen de sociale partners tot nu toe heeft opgeleverd.

Bij de vernieuwing van het pensioenstelsel wil het kabinet de sterke elementen van het huidige stelsel behouden. Dit zijn onder meer de (hoge mate van) verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering, collectieve risicodeling, fiscale ondersteuning en voldoende ruimte voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Andere aandachtspunten bij de hervorming zijn transparantie en beheersing en waar mogelijk verlaging van de uitvoeringskosten.

Hij geeft aan dat het kabinet aan de volgend onderwerpen zal gaan werken:

  • het uitwerken van wetgeving voor de afschaffing van de doorsneesystematiek;

  • het toegankelijker en aantrekkelijker maken van de Wet verbeterde premieregeling;

  • meer maatwerk bij het beleggingsbeleid van de pensieonfondsen

  • het faciliteren van de omzetting van bestaande aanspraken naar een pensioencontract met persoonlijke pensioenvermogens;

  • het mogelijk maken van opname van een bedrag ineens;

  • de communicatie over persoonlijke pensioenvermogens;

  • het verbreden van de reikwijdte van het pensioenstelsel zodat meer werkenden pensioen opbouwen;

  • verbeteringen voor nabestaanden;

  • onderzoek naar de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd.

Bron: Min SZW 1-02-2019, nr. 2019-0000004160