Verruiming WKR in 2020

02 februari 2019

De regering wil per 2020 de werkkostenregeling verruimen. De verruiming bestaat uit een verhoging van het de vrije ruimte tot 1,7% voor de eerste € 400.000 van het fiscaal loon. Daarnaast komt er ook een gerichte vrijstelling voor een vergoeding voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Vorig jaar augustus had het kabinet € 100.000 ter beschikking gesteld voor het verlagen van de lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming van de WKR is een uitwerking hiervan.

Thans bedraagt het forfait van de werkkostenregeling 1,2% van de fiscale loonsom. De verruiming tot 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom betekent dat werkgevers maximaal € 2.000 meer ter beschikking krijgen voor onbelaste vergoedingen. Voor het deel van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%. Door deze vormgeving van de verruiming heeft met name het mkb hier voordeel van.

De gerichte vrijstelling voor de vergoeding voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) was een van de verbeterpunten voor de werkkostenregeling, die bij de laatste evaluatie van de regeling werd genoemd. 

Naar verwacht zullen de wijzigingen met het Belastingplan 2020 worden ingediend.

Bron: MvF 1-02-2019