In 2020 of 2021 wellicht verlaging van pensioenen

28 januari 2019

Doordat de financiële positie van een aantal grote pensioenfondsen afgelopen kwartaal is verslechterd, is de kans op verlaging van de pensioenen van veel Nederlanders in 2020 of 2021 groter geworden. PME, het bedrijfstakpensioenfonds voor de metalektro, vraagt het kabinet om maatregelen om te voorkomen dat het fonds moet snijden in de pensioenuitkeringen.

De pensioenfondsen kregen in de laatste maanden van 2018 flinke klappen. De beleidsdekkingsgraad van PME daalde in het laatste kwartaal van 2018 van 101,8% naar 101,3%. De actuele dekkingsgraad daalde van 103,4% naar 97,6%. Dit als gevolg van tegenvallende beurzen en een dalende rente. Hiermee is PME ver verwijderd van de dekkingsgraad van 104,3% die het fonds minimaal nodig heeft om in 2020 de pensioenen niet te hoeven verlagen. Het fonds roept dan ook kabinet en sociale partners op om haast te maken met een herziening van het pensioenstelsel.

Volgens PME-bestuurder Eric Uijen dreigen de deelnemers en gepensioneerden de prijs te moeten betalen voor het uitblijven van een pensioenakkoord. "Wij vragen het kabinet en de sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd er in ieder geval voor te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden."

Ook bij het metaalfonds PMT wordt de situatie nijpend. De beleidsdekkingsgraad van PMT daalde in het vierde kwartaal van 2018 licht van 102,5% naar 102,3%. De dekkingsgraad op UFR-basis daalde van 104,6% naar 99,4%. Volgens Benne van Popta en Jos Brocken, de werkgevers- en werknemersvoorzitters van PMT, is een verlaging van de pensioenen terwijl we op weg zijn naar een nieuw contract ongewenst. Jos Brocken: “Het is onze deelnemers en gepensioneerden, in deze huidige economische situatie niet uit te leggen dat pensioenen verlaagd moeten worden. Een verlaging heeft enorme impact op de pensioenen van PMT-ers. Het gemiddelde pensioen bij PMT is EURO 600 per maand en elke verlaging komt hard aan.”

Ook andere fondsen staan er niet goed voor. Zorgfonds PFZW heeft een beleidsdekkingsgraad van ruim 101%, maar heeft in principe nog tot eind 2020 de tijd om orde op zaken te stellen. ABP heeft een beleidsdekkingsgraad van bijna 104% als gevolg van een slecht vierde kwartaal.

Een uitzondering is het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid. Ofschoon de beleidsdekkingsgraad in het vierde kwartaal met 0,4 procentpunt daalde, heeft BpfBouw nog altijd een beleidsdekkingsgraad van 118,3%. Bij dit fonds werd begin dit jaar voor het tweede jaar op rij een pensioenverhoging doorgevoerd: in 2018 werden de bouwpensioenen verhoogd met 0,59% en in 2019 met 1,07%.

Volgens het Verbond van Verzekeraars tonen de dreigende kortingen, juist in tijden van economische voorspoed, aan dat het stelsel moet worden aangepast. Het verbond pleit voor een pensioenstelsel waarbij tegenvallers niet jaren vooruit worden geschoven, maar waarbij deelnemers van jaar tot jaar kunnen zien hoe de vlag erbij hangt. In zo’n stelsel kan eerder geïndexeerd worden als het economisch voor de wind gaat.

Bron: Nu.nl/economie 24-01-2019; PMT 24-01-2019; PME 24-01-2019; bpfBOUW 24-01-2019